Kurs Kwalifikacji Wstępnej

 

Oferta kursów kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej, uzupełniającej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.
W naszej ofercie znajdziesz kursy i szkolenia, które pozwolą Ci na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Zapisz się już dziś na jedno ze szkoleń w zakresie:

 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
 • kwalifikacji wstępnej

Rodzaj szkolenia jaki ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kategorii C lub prawo jazdy kategorii D.

 • kurs kwalifikacji wstępnej, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć wszyscy kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 roku oraz kat. C po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – kategoria C lub D

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców wykonujących transport drogowy.

W skład szkolenia wchodzi:

 • 130 godz. zajęć teoretycznych,
 • 8 godz. jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godz. jazdy w warunkach specjalnych.

Kurs kwalifikacji wstępnej – kategoria C lub D

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców wykonujących transport drogowy.
W skład szkolenia wchodzi:

 • 260 godz. zajęć teoretycznych,
 • 16 godz. jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godz. jazdy w warunkach specjalnych.

Do szkolenia na świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić osoba która:

 

 • Która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo,
  • studiuje od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 • nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • która nie ma przeciw wskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia:

 • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w Ośrodku szkoleniowym

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Test kwalifikacji obejmuje:

 • Test – składający się z 30 pytań w zakresie tematów realizowanych dla kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C lub D. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

 • Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca sie z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

 

skontaktuj się dziś

13 + 2 =

Klikając WYŚLIJ, przekazujesz nam swoje dane w celu realizacji przesłanego zapytania. Administratorem Twoich danych jest: OSK L-Wit!

N