kurs ADR

 

 • Kurs ADR

  Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kursy ADR zakończone są egzaminem państwowym.

  Kurs ADR dla kierowców dotyczy:

  • Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy początkowe),

  • Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat mogą to uczynić w ostatnim roku ważności (dla tych osób przygotowaliśmy kursy uzupełniające).

  Wymagania dotyczące kandydatów do kursu ADR dla kierowców

  Każdy kursant chcący przystąpić do kursu ADR przeznaczonego dla kierowców, spełnić musi następujące wymagania:

  • wiek – ukończone 21 lat;

  • jedno zdjęcie;

  • spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

   Kursy ADR dla kierowców obejmują:

  • szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas w wymiarze, co najmniej 18 godzin lekcyjnych;

  • szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern do szkolenia można przystąpić po szkoleniu podstawowym ADR.  Szkolenie  dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 13 godzin lekcyjnych;

  Egzamin państwowy

  Wszystkie kursy ADR w Olsztynie kończą się egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela marszałka województwa.
  Egzamin z zakresu podstawowego składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.
  Egzamin z zakresu kursu ADR cysterny składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

  Uprawnienia ADR są wydawane przez marszałka województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Otrzymane zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat i potwierdza pomyślne przejście szkolenia specjalistycznego ADR. Uprawnia on do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowymi międzynarodowym. Brak stosownych uprawnień w trakcie przewozu oznacza mandat w kwocie 2.000 zł dla trzech osób: kierowcy, przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

  Odnowienie uprawnień ADR:

  W celu odnowienia uprawnień kierowcy mogą zapisać się na doskonalące kursy ADR w ostatnim roku ważności uprawnień. Kursy doskonalące obejmują:

  • szkolenie podstawowe ADR – 16 godzin lekcyjnych,

  • szkolenie specjalistyczne ADR w zakresie (dowolny wybór):

   • przewozu materiałów niebezpiecznych w cysternach,

  Ceny kursów ADR

  • Kurs ADR podstawowy – 700 zł

  • Kurs ADR cysterny – 500 zł

   

ul. Polska 8a

12-100 Szczytno

tel. 89 624 96 06 

13 + 9 =