Kategoria B – AUTOMAT

Spełnij marzenie i naucz się prowadzić samochód
Szkolimy samochodem marki Mercedes Klasy A
Podstawiamy samochód na egzamin państwowy w WORD

Aby rozpocząć kurs:
• należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
• służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:
• ukończone 17 lata i 9 miesięcy,
• posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
• uzyskać profil PKK (w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania),
• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
• Na kurs prawa jazdy kategorii B można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Kurs obejmuje:
• 30 godzin zajęć teoretycznych – (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego)
• 30 godzin zajęć praktycznych – tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia
• W cenie kursu otrzymacie materiały szkoleniowe.

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

Cena kursu – 2,800 zł z możliwością rozłożenia na raty.
Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).
Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

skontaktuj się dziś

8 + 15 =

N

—–

ul. Polska 8a

12-100 Szczytno

tel. 89 624 96 06 

4 + 1 =