OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW L-WIT

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski jest szkołą nauki jazdy z najdłuższym stażem w naszym powiecie. Uznanie, jakim cieszy się obecnie to efekt wieloletniej pracy doświadczonych instruktorów, trenerów i doradców. Od 2003 roku prowadzimy między innymi kursy prawa jazdy kategorii A, A1, A2, B, C, D, B+E, C+E, zajmujemy się szkoleniami okresowymi kierowców, kwalifikacją wstępną, wstępną przyśpieszoną, kursy z dofinansowaniem UE. Posiadamy dwie sale wykładowe przystosowane do prowadzenia zajęć z zakresy przepisów ruchu drogowego.

Dzięki zdobytej dotychczas wiedzy i doświadczeniu zawodowemu jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób przygotować kolejnych kandydatów o odpowiedzialnej roli kierowcy w ruchu drogowym.

Zakładając szkołę od początku  stawialiśmy na jakość szkolenia. Dla właściciela i pracowników OSK L-WIT najważniejsze było i jest utrzymanie poziomu szkolenia i dobra atmosfera którą tworzy cały kolektyw.

Prowadzimy szereg badań dla kierowców, w tym badania psychologiczne kierowców (nie tylko psychotesty w czasie kursu, ale także badania za punkty karne). Wszystkim osobom korzystającym z rozbudowanej oferty jesteśmy w stanie zagwarantować solidne przygotowanie zarówno do egzaminów teoretycznych, jak i praktycznych. Pomożemy Państwu zdobyć uprawnienia na wymarzony pojazd.

Instruktorzy - Profesjonalna baza szkoleniowa!

Szkoły nie tworzy profesjonalna baza szkoleniowa, nie tworzą jej właściwe samochody, nie tworzy jej dogodna lokalizacja. Szkoła to przede wszystkim jej kursanci oraz profesjonalna kadra instruktorska. To właśnie dzięki nim OSK L-WIT jest jedną z najwyżej ocenianych szkół jazdy w naszym powiecie.  Nasza szkoła jest najczęściej wybieraną szkołą jazdy w Szczytnie.

NASZ ZESPÓŁ TO:

Konrad Klonowski – właściciel, instruktor nauki jazdy, wykładowca z transportu drogowego

Mateusz Husak – specjalista ds. szkoleń, wykładowca transportu  drogowego

Witold Klonowski – instruktor nauki jazdy

Kuczborski Artur – instruktor nauki jazdy

Skrocki Michał – instruktor nauki jazdy

Drężek Marcin – instruktor nauki jazdy

Tęcza Marcin – instruktor nauki jazdy

Olczyk Kamil – ratownik medyczny

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski jest szkołą nauki jazdy z najdłuższym stażem w naszym powiecie. Uznanie, jakim cieszy się obecnie to efekt wieloletniej pracy doświadczonych instruktorów, trenerów i doradców. Od 2003 roku prowadzimy między innymi kursy prawa jazdy kategorii A, A1, A2, B, C, D, B+E, C+E, zajmujemy się szkoleniami okresowymi kierowców, kwalifikacją wstępną, wstępną przyśpieszoną, kursy z dofinansowaniem UE. Posiadamy dwie sale wykładowe przystosowane do prowadzenia zajęć z zakresy przepisów ruchu drogowego.

Dzięki zdobytej dotychczas wiedzy i doświadczeniu zawodowemu jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób przygotować kolejnych kandydatów o odpowiedzialnej roli kierowcy w ruchu drogowym.

Zakładając szkołę od początku  stawialiśmy na jakość szkolenia. Dla właściciela i pracowników OSK L-WIT najważniejsze było i jest utrzymanie poziomu szkolenia i dobra atmosfera którą tworzy cały kolektyw.

Prowadzimy szereg badań dla kierowców, w tym badania psychologiczne kierowców (nie tylko psychotesty w czasie kursu, ale także badania za punkty karne). Wszystkim osobom korzystającym z rozbudowanej oferty jesteśmy w stanie zagwarantować solidne przygotowanie zarówno do egzaminów teoretycznych, jak i praktycznych. Pomożemy Państwu zdobyć uprawnienia na wymarzony pojazd.

Instruktorzy - Profesjonalna baza szkoleniowa!

Szkoły nie tworzy profesjonalna baza szkoleniowa, nie tworzą jej właściwe samochody, nie tworzy jej dogodna lokalizacja. Szkoła to przede wszystkim jej kursanci oraz profesjonalna kadra instruktorska. To właśnie dzięki nim OSK L-WIT jest jedną z najwyżej ocenianych szkół jazdy w naszym powiecie.  Nasza szkoła jest najczęściej wybieraną szkołą jazdy w Szczytnie.

NASZ ZESPÓŁ TO:

Konrad Klonowski – właściciel, instruktor nauki jazdy, wykładowca z transportu drogowego

Mateusz Husak – specjalista ds. szkoleń, wykładowca transportu z drogowego

Witold Klonowski – instruktor nauki jazdy

Kuczborski Artur – instruktor nauki jazdy

Skrocki Michał – instruktor nauki jazdy

Drężek Marcin – instruktor nauki jazdy

Tęcza Marcin – instruktor nauki jazdy

Olczyk Kamil – ratownik medyczny

 

Zmiany na prawo jazdy

ZMIANY NA PRAWO JAZDY OD 04 CZERWCA 2018

 

Prawo jazdy 2018 r. – nowe obowiązki i obostrzenia dla młodych kierowców. Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte nowelizacją przepisów. Co się zmieni?
1. 2 lata ograniczeń w ‘okresie próbnym’
2. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne
3. Dodatkowe limity prędkości
4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
5. Zielony listek przez 8 miesięcy
6. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty
7. Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych 

Łączny dodatkowy koszt dla przyszłego kierowcy około 300-450 zł

1. 2 lata ograniczeń
Okres próbny obejmie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Taka kategoria uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), motorowerem i czterokołowcem lekkim. Okres próby będzie trwał 2 lata. Czas jego obowiązywania będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.

2. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne
Kursy doszkalające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą prowadziły wojewódzkie ośrodki szkolenia kierowców. Przybiorą one formę 2 – godzinnych zajęć teoretycznych. Obejmą one w szczególności przedstawienie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyki wypadków drogowych, psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Z kolei praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym będą prowadziły ośrodki doskonalenia techniki jazdy. W czasie 1 godziny ćwiczeń praktycznych kierowcy zostaną ukazane niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości.
Zarówno udział w kursie, jak i w szkoleniu będzie odpłatny. Wysokość opłaty za kurs wyniesie 100 zł., zaś za szkolenie 200 zł. Oba trzeba będzie zaliczyć między 4. a 8. Miesiącem od dnia odebrania prawa jazdy.

3. Dodatkowe limity prędkości 
Młodych kierowców przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. Taki kierowca nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
W tym czasie nie będzie mógł on również podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem. Osoby nabierające pierwszych doświadczeń za kółkiem nie będą mogły więc od razu podjąć pracy w charakterze dostawcy pizzy czy kuriera.

5. Zielony listek
Samochód, którym będzie się poruszał kierowca poddany okresowi próbnemu będzie musiał zostać oznakowany z tyły i z przodu okrągłą nalepką barwy białej, na którym to białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy też cudzym autem.

6. Przedłużenie okresu próbnego
Okres próbny będzie można nie tylko kilkakrotnie powtarzać w trakcie całej swojej kariery za kółkiem. W pewnych sytuacjach będzie on również podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji starosty. Będzie to możliwe w razie, gdy w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu. W takiej sytuacji okres próbny ulegnie obowiązkowo przedłużeniu o 2 lata.

7. Nie tylko dla niedoświadczonych
Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Nie znane są jeszcze dokładne szczegóły, ale najprawdopodobniej kurs reedukacyjny ma trwać około 4 dni, a spekuluje się też, że będzie on kosztował ok. 500 zł. Jeśli jednak w ciągu 5 lat od zakończenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Nowe obostrzenia i obowiązki wchodzące w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. dostarczą młodym kierowcom dodatkowych opłat w wysokości aż 300 zł. za obowiązkowy kurs teoretyczny doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne. Natomiast w przypadku osób, które przekroczyły dopuszczalny limit 24 punktów kurs reedukacyjny ma najprawdopodobniej kosztować ok. 500 zł.

Kursy na prawo jazdy

Prowadzimy kursy na prawo jazdy kategorii A1,A2,A,B,C,D,BE,CE,AM, oraz jazdy doszkalające.

 

Prowadzimy kursy dla kierowców zawodowych w ramach kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej kategorii C i D oraz szkolenia okresowe na przewóz rzeczy i osób. W ośrodku znajduje się pracownia psychotechniczna, gdzie można zrobić badania psychologiczne. Posiadamy 5 samochodów osobowych marki Fiat Grande Punto, dwa samochody ciężarowe MAN wraz z przyczepą, autobus oraz motocykl. Wszystkie pojazdy są przystosowane do nauki jazdy. Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku OSK L-WIT ul. Polska 8A w sali wykładowej, która wyposażona jest zarówno w materiały szkoleniowe m.in. plansze ze znakami i sytuacjami drogowymi jak również w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem do egzaminowania. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie powiatu, w miejscowościach egzaminowania (Olsztyn lub Ostrołęka) oraz na placu manewrowym.

Prawo jazdy kategorii A

Kategoria A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • 3 miesiące przed ukończeniem 24 roku życia,
 • osoby posiadające kat. A2 mogą rozpocząć prawo jazdy kat. A po dwóch latach od daty otrzymania prawa jazdy;
 • Osoby posiadające kat. A1 lub A2:
  • zwolnione są z egzaminu teoretycznego,

o odbywają tylko 10 godz. jazd praktycznych, po których zdają tylko egzamin państwowy praktyczny;

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych - (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego)
 • 20 godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia
 • W cenie kursu otrzymacie materiały szkoleniowe (książka, płyta CD z testami).

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 1500 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

Prawo jazdy kategorii A1

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia;

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych - (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego)
 • 20 godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia
 • W cenie kursu otrzymacie materiały szkoleniowe (książka, płyta CD z testami)

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 1200 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Przejście z kat A1 na kat A2 w wieku 18 lat

Osoba, która posiada kat. A1 musi spełnić następujące warunki, żeby uzyskać kat. A2:

 • po osiągnięciu wieku wymaganego do robienia kursu kat. A2 ( 17 lat i 9 miesięcy) należy odbyć kurs na kat. A2, który składa się z 30 godzin teorii oraz z 10 godzin jazd.
 • Zdać egzamin państwowy (egzamin składa się TYLKO z części praktycznej)

 

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

Prawo jazdy kategorii A2

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • pojazdami określonymi dla kat. AM
 • Osoby posiadające kat. A1:
  • zwolnione są z egzaminu teoretycznego,

o odbywają tylko 10 godz. jazd praktycznych, po których zdają tylko egzamin państwowy praktyczny;

Jeśli lubisz swobodą jazdy na motorze, a masz dopiero 18 lat to prawo jazdy kategorii A2 będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Zdobędziesz doświadczenie w jeździe swoim jednośladowcem i w wieku 20 lat z łatwością przesiądziesz się na motory o większej mocy.

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia;

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych - (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego)
 • 20 godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia
 • W cenie kursu otrzymacie materiały szkoleniowe (książka, płyta CD z testami).

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 1200 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Przejście z kat A2 na kat A w wieku 20 lat

 • Osoba, która posiada kat. A2 musi spełnić następujące warunki, żeby uzyskać kat. A: 
 • Wymagany wiek 20 lat pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. A2 od 2 lat.
 • Realizacja szkolenia składa się z 10 godzin jazd.
 • Zdać egzamin państwowy (egzamin składa się TYLKO z części praktycznej)

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

Prawo jazdy kategorii B

Kategoria B

Spełnij marzenie i naucz się prowadzić samochód

Szkolimy na samochodach marki Fiat Punto Evo oraz Fiat Panda

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • ukończone 17 lata i 9 miesięcy,
 • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • uzyskać profil PKK (w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania),
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub  zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 • Na kurs prawa jazdy kategorii B można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych - (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego)
 • 30 godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia
 • W cenie kursu otrzymacie materiały szkoleniowe (książka, płyta CD z testami).

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 1500 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

Prawo jazdy kategorii B+E

Kategoria B+E uprawnia do kierowania:

Prawo jazdy B+E pozwala ciągnąć lawety i przyczepy (np. konne), których dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie przekracza 3,5 t.

 

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • posiadać prawo jazdy kat. B
 • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • uzyskać profil PKK (w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania),

Kurs obejmuje:

 • 15 godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia.
 • Egzamin państwowy zdajemy tylko praktyczny !!!
 • Zajęcia teoretyczne od 05.03.2016r zostały zniesione przez ustawodawcę, w kursie są wyłącznie zajęcia praktyczne.

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 1200 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

 

Prawo jazdy kategorii C

Kategoria C

Prawo jazdy kategorii C przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów, których DMC przekracza 3,5 tony – w tym ciężarowych oraz ciągników. Kategoria C prawo jazdy pozwala znacząco podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Szkolenie prowadzimy samochodem ciężarowym MAN TGL 12.240

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • prawa jazdy kategorii B,
 • wiek – 21 lat, można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
 • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskać profil kursanta w wydziale komunikacji.
 • Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii C przed ukończeniem 21 roku życia zobowiązane są do posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii C oraz CE z uwzględnieniem kwalifikacji wstępnej.

Kurs obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych - (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego)
 • 30 godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia
 • W cenie kursu otrzymacie materiały szkoleniowe (książka, płyta CD z testami).

Podkreślić warto, że kierowca przystępujący do egzaminu na kategorię prawa jazdy C, który go nie zda, nie traci dotychczasowych uprawnień związanych z prowadzeniem pojazdów osobowych.

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 1900 zł z możliwością rozłożenia na raty.

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie oraz psychotechniczne (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

 

Prawo jazdy kategorii C+E

Kategoria C+E

Uzupełnij swoje prawo jazdy kategorii C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia jedynie do prowadzenia pojazdów o DMC przekraczającej 3,5 tony – bez uwzględnienia przyczepy. Do pracy w branży transportowej i prowadzenia pojazdów ciężarowych z przyczepą, naczepą, potrzebne jest uzyskanie dodatkowo kategorii C+E

Szkolenie prowadzimy samochodem ciężarowym MAN TGL 12.240 plus przyczepa.

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • odpowiedni wiek – 21 lat (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej,
 • wcześniej zdany egzamin lub posiadane prawo jazdy kategorii C,
 • odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów kategorii CE,
 • PKK- profil kursanta z wydziału komunikacji.

 

Kurs obejmuje:

Oferujemy Ci kurs prawo jazdy kategorii CE prowadzony w elastycznych godzinach, które dopasować możesz do uczelni lub pracy. Zapewniamy nie tylko rzetelnych nauczycieli, ale także wszechstronny i zgodny z wymogami regulowanymi przez prawo program szkoleniowy obejmujący:

 • 25 godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia.

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 1800 zł z możliwością rozłożenia na raty, dla kursantów którzy robili kurs kat. C w naszym ośrodku cena wynosi 1600 zł.

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie oraz psychotechniczne (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

 

 

Prawo jazdy kategorii D

Kategoria D

Naucz się jeździć większymi pojazdami!

Prawo jazdy kategorii D przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia autobusów o liczbie miejsc powyżej 17. Dzięki tej kategorii możliwe jest podniesienie swoich kompetencji zawodowych i podjęcie pracy na przykład w charakterze kierowcy autobusu.

Istnieje możliwość podstawienie naszego pojazdu na egzamin.

Aby rozpocząć kurs:

 • należy donieść PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ
 • służymy pomocą w skompletowaniu dokumentów, oraz załatwianiu formalności w urzędzie;

Kurs można rozpocząć:

 • prawa jazdy kategorii B lub prawa jazdy C,
 • odpowiedni wiek – 24 lata, ale szkolenie można zacząć wcześniej (lub 21 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej),
 • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
 • uzyskać PKK – profil kursanta w wydziale komunikacji.

 

Kurs obejmuje:

Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii D przed ukończeniem 24 roku życia zobowiązane są do posiadania stosownego świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii D. Kurs prawa jazdy kategorii D obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych - (kursant pozna w tym czasie przepisy ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla) w tym zajęcia z udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pod nadzorem ratownika medycznego)
 • 60 (po kursie prawa jazdy kategorii B) lub 40 (po kat. C) godzin zajęć praktycznych  - tutaj osoba biorąca udział w kursie weźmie udział w zajęciach prowadzonych na placu manewrowym, a później także w ruchu drogowym – zajęcia w tym przypadku nakierowane są na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia
 • W cenie kursu otrzymacie materiały szkoleniowe (książka, płyta CD z testami).

Podkreślić warto, że kierowca przystępujący do egzaminu na kategorię prawa jazdy D, który go nie zda, nie traci dotychczasowych uprawnień związanych z prowadzeniem pojazdów osobowych.

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

 

Cena kursu – 3700 zł (po kat. B) z możliwością rozłożenia na raty lub 2700 zł (po kat. C)

Oferujemy również jazdy doszkalające.

Na miejscu specjalistyczne badania lekarskie oraz psychotechniczne (płatne lekarzowi w dniu spotkania organizacyjnego (Cenę minimalną za badanie lekarskie ustala Ustawa z dnia 18.07.2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia POZ.949)).

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

 

 

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kursy kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowe kierowców

Oferta kursów kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C, CE i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.


W naszej ofercie znajdziesz kursy i szkolenia, które pozwolą Ci na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej.

 

Rodzaj szkolenia jaki ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kategorii C lub prawo jazdy kategorii D.

 • kurs kwalifikacji wstępnej, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć wszyscy kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D[http://testosk.pl/kursy-szkolenia/kategoria-d/] po 10 września 2008 roku oraz kat. C po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia.
 • szkolenie okresowe kierowców powinni ukończyć Ci, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008 roku oraz kat. C przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.
  Celem ukończenia zarówno kursów kwalifikacji wstępnej, jak i innych szkoleń zawodowych jest przygotowanie kierowców do bezpiecznego transportu rzeczy lub przewozu osób, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującego prawa.

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie szkolenia okresowego. Szkolenie okresowe jest niezbędne dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy i świadectwo na przewóz osób lub rzeczy. Świadectwo ważne jest tylko 5 lat.

Szkolenie okresowe kierowców powinni ukończyć Ci, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D przed 10 września 2008 roku oraz kat. C przed 10 września 2009 roku lub kierowcy ubiegający się o kolejne świadectwo kwalifikacji zawodowej. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Kierownika Ośrodka Szkolenia. Celem ukończenia szkolenia jest przygotowanie kierowców do bezpiecznego transportu rzeczy lub przewozu osób, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującego prawa.

Szkolenia okresowe przeznaczone są dla kierowców wykonujących transport drogowy.
W skład szkolenia wchodzi:

 • 35 h zajęć teoretycznych.

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

Kwalifikacja wstępna, wstępna przyśpieszona

Oferta kursów kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej, uzupełniającej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania przewozu rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D lub C i zamierzają wykonywać przewóz drogowy. Warunkiem koniecznym jest ukończenie odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem państwowym lub szkolenia okresowego.
W naszej ofercie znajdziesz kursy i szkolenia, które pozwolą Ci na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej. Zapisz się już dziś na jedno ze szkoleń w zakresie:

 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
 • kwalifikacji wstępnej

Rodzaj szkolenia jaki ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kategorii C lub prawo jazdy kategorii D.

 • kurs kwalifikacji wstępnej, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć wszyscy kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 roku oraz kat. C po 10 września 2009 roku. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia.

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – kategoria C lub D

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców wykonujących transport drogowy.

W skład szkolenia wchodzi:

 • 130 godz. zajęć teoretycznych,
 • 8 godz. jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godz.  jazdy w warunkach specjalnych.

Kurs kwalifikacji wstępnej – kategoria C lub D

Kwalifikacja wstępna przeznaczona jest dla kierowców wykonujących transport drogowy.
W skład szkolenia wchodzi:

 • 260 godz. zajęć teoretycznych,
 • 16 godz. jazdy w ruchu drogowym,
 • 2 godz.  jazdy w warunkach specjalnych.

Do szkolenia na świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić osoba która:

 

 •  Która na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo,
  • studiuje od co najmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;
 •  nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 •  która nie ma przeciw wskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty wymagane do rozpoczęcia szkolenia:

 

 • kwestionariusz zgłoszeniowy dla szkolenia w Ośrodku szkoleniowym
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu psychologicznym przeprowadzonym w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Test kwalifikacji obejmuje:

 • Test - składający się z 30 pytań w zakresie tematów realizowanych dla kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C lub D. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.
 • Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca sie z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.

 

Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli odbywają się w przyjaznej atmosferze i są elastycznie dopasowane czasowo do potrzeb wszystkich kursantów. Każdy kurs przeprowadzają wykwalifikowani wykładowcy z bogatym doświadczeniem, którzy solidnie przygotują Cię zarówno do egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego.

Zapraszamy na spotkania organizacyjne lub o kontakt telefoniczny, pomożemy i wyjaśnimy jak załatwić wszystkie formalności. Istnieje również możliwość zapisu na kurs online oraz pobrania dokumentów na naszej stronie.

 

 

 

Realizujemy projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmiśko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt po tytułem: „Kurs na kompetencje w gminach Jedwabno, Wielbark, Rozogi” nr RPWM.11.01.01-28-0037/17.

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2018-10-31

Miejsce realizacji projektu:

 1. JEDWABNO (GMINA WIEJSKA)
 2. ROZOGI (GMINA WIEJSKA)
 3. WIELBARK (GMINA WIEJSKA

Nabór uczestników kursu:

Rekrutacja uczestników zostanie zrealizowana w okresie wrzesień-październik 2017.Rekrutację przeprowadzi zespół w składzie: koordynator, zastępca koordynatora, przedstawiciel partnera, pracownik socjalny. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w siedzibie Wnioskodawcy, a także w poszczególnych OPS-ach, u wyznaczonych pracowników socjalnych.

 

 Każdy uczestnik będzie musiał spełniać następujące warunki:

 1. wiek 18-64 lata (weryfikacja – dowód osobisty),
 2. zamieszkanie na terenie odpowiedniej gminy (oświadczenie),
 3. gotowość do udziału w całym projekcie (oświadczenie).

Do udziału w projekcie przyjmiemy uczestników z największą liczbą punktów. Punkty zostaną przyznane za:

 1.  rekomendację pracownika socjalnego odpowiedniego OPS - 3 pkt (pisemna rekomendacja);
 2.  doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – 2 pkt (zaświadczenie z OPS);
 3. wykształcenie gimnazjalne lub niższe – 2 pkt (oświadczenie uczestnika);
 4.  korzystanie z PO PŻ - 1 pkt (zaświadczenie od operatora pomocy);
 5.  niepełnosprawność - 1 pkt (zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności);
 6.  brak doświadczenia zawodowego – 1 pkt (oświadczenie uczestnika).

 

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 35 uczestników (22K, 13M) oraz zostanie utworzona lista rezerwowa (8 os.). W razie braku wystarczającej liczby uczestników, przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 Projekt po tytułem: „Kurs na kompetencje w gminach Świętajno, Pasym, Dźwierzuty” nr RPWM.11.01.01-28-0035/17.

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2018-07-31

Miejsce realizacji projektu:

 

 1. DŹWIERZUTY (GMINA WIEJSKA)
 2. PASYM (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 3. PASYM (MIASTO)
 4. PASYM (OBSZAR WIEJSKI)
 5. ŚWIĘTAJNO (GMINA WIEJSKA)

Nabór uczestników kursu:

Rekrutacja uczestników zostanie zrealizowana w okresie sierpień-wrzesień 2017. Rekrutację przeprowadzi zespół w składzie: koordynator, asystent koordynatora, przedstawiciel partnera,

pracownik socjalny.

Każdy uczestnik będzie musiał spełniać następujące warunki:

 1. wiek 18-64 lata (weryfikacja – dowód osobisty),
 2. zamieszkanie na terenie odpowiedniej gminy (oświadczenie),
 3. gotowość do udziału w całym projekcie (oświadczenie).

Do udziału w projekcie przyjmiemy uczestników z największą liczbą punktów. Punkty zostaną przyznane za:

 1.  rekomendację pracownika socjalnego odpowiedniego OPS - 3 pkt (pisemna rekomendacja);
 2.  doświadczanie wielokrotnego wykluczenia społecznego – 2 pkt (zaświadczenie z OPS);
 3. wykształcenie gimnazjalne lub niższe – 2 pkt (oświadczenie uczestnika);
 4.  korzystanie z PO PŻ - 1 pkt (zaświadczenie od operatora pomocy);
 5.  niepełnosprawność - 1 pkt (zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności);
 6.  brak doświadczenia zawodowego – 1 pkt (oświadczenie uczestnika).

 

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 35 uczestników (20K, 15M) oraz zostanie utworzona lista rezerwowa (8 os.). W razie braku wystarczającej liczby uczestników, przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór.

Wynajem sal szkoleniowych

Oferujemy Państwu wynajem sal szkoleniowych. W ofercie posiadamy dwie sale szkoleniowy o powierzchni 45 m2 każda. Sale wyposażone są w biurka, krzesełka, tablicę, rzutnik mulimedialny. Jedna z sal wyposażona jest również w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Podczas wynajmu sal jest możliwość zorganizowania cateringu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Badania psychologiczne kierowców

Chcesz uzyskać prawo jazdy kategorii AM, B lub inne? A może zamierzasz zostać kierowcą zawodowym? Zanim odbierzesz dokument uprawniający do kierowania odpowiednim pojazdem, musisz przejść specjalistyczne badania psychologiczne dla kierowców. Dlatego skorzystaj z oferty Pracowni Psychologicznej.

Oferta badań dla kierowców skierowana jest przede wszystkim do:

 • wszystkich kandydatów na kierowców,
 • kierowców zawodowych trudniących się przewozem osób lub rzeczy,
 • kandydatów na kierowców zawodowych ubiegających się o prawo jazdy kategorii D/DE, C/CE,
 • osób ubiegających się o ponowne wydanie prawa jazdy,
 • kierowców, którzy zostali skierowani przez policję z racji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu / innych środków odurzających, spowodowania kolizji drogowej lub wypadku (tzw. badania psychologiczne po alkoholu),
 • kierujących wszystkimi typami pojazdów uprzywilejowanych,
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców wózków widłowych

Oprócz wyżej wymienionych badań przeprowadzamy także kilka innych, niezwiązanych z prowadzeniem samochodów.

Miejsce badań:

Pracownia Psychologiczna – Badania Kierowców

12-100 Szczytno ul. Polska 8a OSK L-WIT, I piętro

Badania wykonujemy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej - 501817639

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski

12-100 Szczytno ul. Polska 8a

NIP: 745-163-48-51

tel. (089) 624 96 06

lwit.klonowski@op.pl

www.lwit.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Zadzwoń do Nas

(089) 624 96 06

Adres biura

12-100 Szczytno ul. Polska 8a

Napisz do Nas

lwit.klonowski@op.pl

Zapisz się na kurs


*
*
*
*
*

Pliki do pobrania

                         Oświadczenie o wyrażeniu zgody          Wniosek o wydanie prawa jazdy