Logo

Pracujemy

8:00 - 16:00

Zadzwoń do nas:

(089) 624 96 06

Zapraszamy na szkolenia dla kierowców zawodowych

"Umiem więcej - mogę więcej"

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski

zaprasza

 

 • osoby mieszkające na terenie Miasta Szczytno
 • osoby w wieku 18-64 lata
 • osoby niepracujące
 • osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej
 • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

do udziału w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Umiem więcej - mogę więcej”

 

Oferujemy m.in.:

 • indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
 • udział w warsztatach obsługi sprzętu TIK
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne(coach)
 • kursy i szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe

Rekrutacja

trwa do 17 grudnia 2018 roku

 

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są

w Ośrodku Szkolenia Kierowców L-WIT oraz na stronie www.lwit.pl

Wypełnione formularze można składać bezpośrednio u pracowników ośrodka lub dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą do Ośrodka Szkolenia Kierowców L-WIT, ul. Polska 8 A, 12-100 Szczytno lub przesyłać na adres:

 lwit.klonowski@op.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: lwit.klonowski@op.pl

W projekcie istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych

np. tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością

Kurs na kompetencje w Mieście Szczytno

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski

zaprasza

 

 • osoby mieszkające na terenie Miasta Szczytno
 • osoby w wieku 18-64 lata
 • osoby niepracujące
 • osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej
 • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

do udziału w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kurs na kompetencje w Mieście Szczytno”

 

Oferujemy m.in.:

 • indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
 • udział w warsztatach obsługi sprzętu TIK
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne(coach)
 • kursy i szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe

 

Rekrutacja

trwa do 17 grudnia 2018 roku

 

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są

w Ośrodku Szkolenia Kierowców L-WIT oraz na stronie www.lwit.pl

 

Wypełnione formularze można składać bezpośrednio u pracowników ośrodka lub dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą do Ośrodka Szkolenia Kierowców L-WIT,

ul. Polska 8 A, 12-100 Szczytno lub przesyłać na adres:

 lwit.klonowski@op.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: lwit.klonowski@op.pl

 

W projekcie istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych

np. tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością

„Rozwijamy kompetencje”

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski

oraz

Powiat Szczycieński

 

zapraszają

 

 • osoby mieszkające na terenie Gminy Szczytno
 • osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej
 • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku

 

do udziału w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Rozwijamy kompetencje”

 

Oferujemy m.in.:

 • indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
 • udział w warsztatach obsługi sprzętu TIK
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne(coach)
 • kursy i szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe

 

Rekrutacja

trwa do 17 grudnia 2018 roku

 

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są

w Ośrodku Szkolenia Kierowców L-WIT oraz na stronie www.lwit.pl

 

Wypełnione formularze można składać bezpośrednio u pracowników ośrodka lub dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą do Ośrodka Szkolenia Kierowców L-WIT,

ul. Polska 8 A, 12-100 Szczytno lub przesyłać na adres:

 lwit.klonowski@op.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: lwit.klonowski@op.pl

 

W projekcie istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych

np. tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością

„Kurs na kompetencje w Gminie Szczytno”


Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski

oraz

Powiat Szczycieński

 

zapraszają

 

 • osoby mieszkające na terenie Gminy Szczytno
 • osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej
 • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub ich braku

 

do udziału w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kurs na kompetencje w Gminie Szczytno”

 

Oferujemy m.in.:

 • indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
 • udział w warsztatach obsługi sprzętu TIK
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne(coach)
 • kursy i szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe

 

Rekrutacja

trwa do 17 grudnia 2018 roku

 

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są

w Ośrodku Szkolenia Kierowców L-WIT oraz na stronie www.lwit.pl

 

Wypełnione formularze można składać bezpośrednio u pracowników ośrodka lub dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą do Ośrodka Szkolenia Kierowców L-WIT,

ul. Polska 8 A, 12-100 Szczytno lub przesyłać na adres:

 lwit.klonowski@op.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: lwit.klonowski@op.pl

 

W projekcie istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych

np. tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością

Rozwijaj się Zawodowo!

Znalezione obrazy dla zapytania powiat szczytno Ośrodek Szkolenia Kierowców

L-WIT W Szczytnie

oraz

Powiat Szczycieński

 

zapraszają

 • uczniów klas III o kierunku kształcenia :

- kelner,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik hotelarstwa

do udziału w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Rozwijaj się zawodowo ! ”

Oferujemy m.in.:

 • realizację warsztatów z miękkich kompetencji pracowniczych
 • realizację specjalistycznych kursów/ szkoleń prowadzących do nabycia umiejętności i kompetencji zawodowych

- szkolenie hydrosommelierskie

- kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami Carvingu

- kurs z organizacji pracy hotelu

- szkolenie Kelner Mistrz Sprzedaży

 • realizację specjalistycznych kursów/szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji  zawodowych

-kurs baristyczny

-kurs prawa jazdy kat. B

 • staże zawodowe  u pracodawców

Rekrutacja

trwa do 28 września 2018 roku

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są

w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie oraz na stronie www.zs2.powiatszczycieński.pl

Wypełnione formularze można składać bezpośrednio w Zespole Szkół Nr 2, ul. Polska 18, 12-100 Szczytno lub przesyłać na adres: zs2szczytno@poczta.onet.pl

W projekcie istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych

np. tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-WIT Konrad Klonowski

zaprasza

 

 • osoby mieszkające na terenie Miasta Szczytno
 • osoby w wieku 18-64 lata
 • osoby niepracujące
 • osoby korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej
 • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

do udziału w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Umiem Więcej - mogę więcej”

Oferujemy m.in.:

 • indywidualne i grupowe wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
 • udział w warsztatach obsługi sprzętu TIK
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne (coach)
 • kursy i szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe

Rekrutacja

trwa do 17 grudnia 2018 roku

Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są

w Ośrodku Szkolenia Kierowców L-WIT oraz na stronie www.lwit.pl

 

Wypełnione formularze można składać bezpośrednio u pracowników ośrodka lub dostarczyć osobiście, przez osoby trzecie lub pocztą do Ośrodka Szkolenia Kierowców L-WIT,

ul. Polska 8 A, 12-100 Szczytno lub przesyłać na adres:

 lwit.klonowski@op.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: lwit.klonowski@op.pl

 

W projekcie istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych

np. tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością

 

Realizujemy projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmiśko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

„Kurs na kompetencje w Mieście Szczytno”

„Rozwijamy kompetencje”

„Kurs na kompetencje w Gminie Szczytno”

"Umiem więcej - mogę więcej"

„Rozwijaj się zawodowo!”

 

System Asystent Online Meteoryt Sp. z o.o.